Regulamin ośrodka narciarskiego

 1. Postanowienia ogólne

Wejście na teren ośrodka narciarskiego na własne ryzyko. Osoby korzystujące z wyciągu oraz stoku zjazdowego zobowiązane są przestrzegania regulaminu, istniejącego prawodawstwa i instrukcji osoby prowadzącej objekt.  Ten nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i zdrowotne osob odwiedzających teren. Przestrzeganie regulaminu na terenie ośrodka narciarskiego mogą być sprawdzone przez uprawnione do tego osoby.

 1. Obsługa wyciągów

2.1. Obsługa wyciągów dla klientów jest w miesiącach zimowych codziennie od godziny 9:00 do godziny 16:00. Zjazdy wieczorne w godzinach 18:00 – 21:00.  

2.2. Zamknięcie ze względów operacyjnych.

 Przy silnych wiatrach, burzy, awarii technicznej i innych nieprzewidzianych okolicznościach osoba prowadząca ma obowiązek zamknąć wyciąg. W takim przypadku nie przysługuje rekompensata. Również przy przerwaniu działalności ze względów operacyjnych.

2.3. Bilety i opłata za przejazd

Dokonaniem zakupu biletu klienci zobowiązują się przestrzegać warunki określone w Regulaminie na terenie całego obiektu. Po zakupie gotówką należy od razu sprawdzić ilość wydanych pieniędzy. Nie uwzględnia się późniejszych skarg. Uczestnik korzystając z wyciągów jest zobowiązany w szczególności: mieć przy sobie ważny bilet i na żądanie osoby uprawnionej przez osobę prowadzającą objekt pokazać ją przed wejściem na wyciąg, przejść przez bramkę obrotową odprowadzania, który opłatę za przejazd sprawdza i rejestruje. Opłata za przejazd jest przypisana do osoby (przypisane do dowodu osobistego), w przypadku zamieszania bramka obrotowa zostanie zablokowana – w takim przypadku nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Osoba odwiedzająca teren zobowiązuje się:

 • Postępować zgodnie z instrukcjami operatora wyciągu

Ważnym biletem jest karta chipowa. Doładowana karta jest ważna przez cały sezon. Zwrot kosztów jest przyznany tylko:

 • W przypadku karty niewykorzystanej
 • W razie urazu spowodowanego obsługą wyciągu
 • W przypadku awarii technicznej lub awarii prądu, która spowodowałaby, że wyciąg nie działał przez przynajmniej 2 godziny. Zaliczka 100 CZK i jest zwracana. Osoba uprawniona przez osobe prowadzącą obiekt ma prawo odebrać bilet bez rekompensaty w przypadku:
 • Karta z chipem jest celowo uszkodzona, zmieniona albo jest w inny sposób manipulowana swoimi danymi:
 • Gdy z opłaty za przejazd korzysta osoba nieupoważniona
 • Gdy opłata za przejazd jest w inny sposób nie ważna a także w przypadku naruszenia regulaminu.
 • 2.4. Korzystanie z wyciągu. Z wyciągu może jednocześnie korzystać tylko jedna osoba. Przewóz dzieci do 6 lat, które nie są w stanie samodzielnie jeździć na wyciągu jednoosobowym, jest dozwolony tylko po ugodnieniu z operatorem dolnej stacji. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno przewozić dzieci na rękach, plecach lub pod pachą. W Przypadku upadku podczas jazdy należy natychmiast opuścić wyciąg.
 • W czasie jazdy jest to zabronione:
 • Wysiadanie z trasy wyciągu przed stacją wyjściową
 • Umożliwienie innej osobie przyłączenie się
 • Przecięcie trasy wyciągu, opuścienie szlaku
 
 • Zabrania się palenia tytoniu podczas pobytu na lub stoku narciarskim. Z transportu zostaną wykluczone osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, a także stwarzające zagrożenie lub bezzasadnie ograniczające dla innych odwiedziających ośrodek. Wykluczenie z transportu ma prawo być dokonane przez osobę upoważnioną. Niewłaściwie użycie przycisku STOP jest karane wykluczeniem z transportu.
 
 • Obsługa torów zjazdowych
 • Stoki narciarskie są czynne w czasie pracy wyciągów. Goście (narciarze i snowboardziści) korzystają z przygotowanych tras zjazdowych na własną opowiedzialność. Uczestnicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i innych odwiedzających. Turystom nie wolno wchodzić na stoki. Nieprzestrzeganie w szczególności poniższych warunków zachowania się na stoku może być podstawą do wykluczenia ze stoku:
 • Każdy zwiedzający zobowiązany jest zawsze dostosować wybór toru i prędkość jazdy do swoich moźliwości, trudności i stanu toru, warunków atmosferycznych i widoczności
 • Surowo zabrania się wchodzenia i wychodzenia z lasu wzdłuź torów
 • Wyprzedzanie na trasie zjazdu jest dozwolone z obu stron, wyprzedzający jest zawsze odpowiedzialny za bezpieczne wyprzedzanie
 • Zabrania się zatrzymywania na nieutwardzonych i uczęszczanych odcinkach tras zjazdowych
 • Zabrania się budowania na trasach zjazdowych jakichkolwiek przeszkód i kształtów śnieżnych (np. Slalomów, mostów śnieżnych itp.) bez zgody operatora
 • Każdy uczestnik zjazdu jest zobowiązany do udzielenia pomocy osobie poszkodowanej i zgłoszenia urazu obsłudze operatora
 • Każdy zwiedzający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu eksploatacji oraz poleceń osob upoważnionych przez operatora. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu oraz poleceń osob upoważnionych, gość może zostać wykluczony z transportu na wyciągu oraz z korzystania ze stoków narciarskich i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone operatorowi i osobom trzecim. Operator zastrzega sobie prawo do zezwolenia na treningi i zawody dla narciarzy i snowboardzistów w określonej części stoku po wcześnijeszym uzgodnieniu. Wspomniana część stoku narciarskiego będzie wyraźnie zamknięta i oznaczona przez operatora.
 • Prowadząc zajęcia z narciarstwa, właściwy pracownik jest odpowiedzialny za organizację zajęć, bezpieczeństwo swoich podopiecznych i innych gości.
 
 • Modyfikacja tras zjazdowych
 • Utrzymanie tras zjazdowych odbywa się głównie po zakończeniu pracy wyciągów. Z tego powodu trasy narciarskie są zamykane po godzinach pracy wyciągu, a po godzinach pracy obowiązuje ścisły zakaz wstępu na stoki ze względu na modyfikację tras narciarskich, podczas której istnieje ryzyko urazów. Ze względu na warunki śniegowe i pogodowe może dojść do wypadków takė podczas pracy wyciągów.
              aby przygotować trasy zjazdowe za pomocą pojazdów śniegowych. W tym przypadku pojazdy śniegowe są oznaczone światłem ostrzegawczym
 • do naśnieżania stoków śniegem sztucznym. Urządzenia do naśnieżania są oznaczone w odpowiednej odległości lub ogrodzone płotem lub siatką. Podczas obsługi tego urządzenia odwiedzający stok muszą dostosować prędkość do ruchu i nie stwarzać zagrożenia dla innych gości. Niedopuszczalne jest obsługiwanie armatek śnieżnych.